Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Olympus RC35 | Kodak TRI-X 400 | ISO 400/27° / Rot- + Orange Filter Adonal 1+50 / 14,0 Min / 20°C Info

Meer

Yashica Electro 35 GT | Paradies 400@200 / 100 |  Paradies 200@100/50 ASA Gelbgrün Filter, Gelbfilter, Orange Filter

Meer 01

Olympus RC35 | Agfa APX 100 | ISO 100/21° Rollei RHS DC 1+15 / 6,0 Min / 20°C Info