Push

Rundgang 47

Yashica Electro 35 GS | Kodak T-MAX 400@800 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info

Rundgang 46

  • von

Yashica Electro 35 GT | Ilford HP5+ 400@800 Adonal 1+50 / 14,0 Min / 20°C Info

Köln 01

Yashica Electro 35 GT | Agfa APX 100@400 NEW Kodak Dektol Stock / 3,0 Min / 20°C Info

Nacht 03

  • von

Olympus RC35 | Kodak TRI-X 400@1600 ASA Adonal 1+50 / 18,5 Min / 20°C Info

Nacht 04 | Night

Yashica Electro 35 GT | Kodak TRI-X 400@800 | ISO 400/27° Kodak XTOL Stock 1+0 / 9,0 Min / 20°C Info

Natur 10

Minolta X700 | Agfa APX 100@400 NEW Kodak Dektol Stock / 3,0 Min / 20°C Info